Cảm biến dòng điện honeywell CSNR151-004

  • Loại dòng: ac hoặc dc.

  • Phạm vi dòng: ±200A.

  • Loại ngõ ra: dòng.

  • Dòng cung cấp:±14 mA + Output.

  • Điện áp cung cấp:  ±12.0 Vdc to ±15.0 Vdc.

  • Thời gian đáp ứng: < 0,5 µs.

  • Nhiệt độ hoạt động: 0 °C to 70 °C [32 °F to 158 °F].


=> Chọn các mã sản phẩm khác của Cảm biến dòng điện Honeywell CSN