1. Đặc tính kĩ thuật:Cảm biến nhiệt độ Sick THTL-1PASB0424MZ

  • Ngõ ra: PT100, 4 dây.

  • Cấp bảo vệ: IP68/ IP69K

  • Dải đo nhiệt độ: –50 °C … +150 °C

  • Dòng đo được từ 0.3 – 1mA

  • Kích thước: cảm biến cho đường ống DN 42.4


2. Kích thước

         Cảm biến nhiệt độ Sick THTL-1PASB0424MZ

Cảm biến nhiệt độ Sick THTL-1PASB0424MZ

Cảm biến nhiệt độ Sick THTL-1PASB0424MZ Mã: THTL-1PASB0424MZ Danh mục: