1. : Cảm biến quang Omron E32-T21

  • Cảm biến cáp quang loại thu phát riêng E32-T21 (area-sensing).

  • Hình dạng: Ren M3, Top view.

  • Kiểu cáp: Cáp chống bể.

  • Chiều dài cáp: 2 m.

  • Bán kính uốn cong nhỏ nhất: R 4 mm.

  • Cho phép cắt sợi cáp.

2. Kích thước

Cảm biến quang Omron E32-T21

  • chọn các mã sản  phẩm khác của Cảm biến quang Omron E32

Mã: E32-T21 Danh mục: