1. : Cảm biến quang điện loại thu phát riêng E3HC-1E1 2M

  • Khoảng đo: 0 – 1 m.

  • Nguồn cấp: 12 – 24 VDC.

  • Ngõ ra: NPN voltage-current output.

  • Chế độ hoạt động: Light-ON.

  • Kiểu kết nối: Cáp nối sẵn dài 2 m.

  • Bảo vệ vọt áp, ngắn mạch, phân cực ngược.

2. Kích thước

3. Nối dây

4.Giản đồ điều khiển

chọn các mã sản  phẩm khác của Cảm biến quang Omron E3H

 

Mã: E3HC-1E1 2M Danh mục: