1. : Cảm biến quang Omron E3T

  • E3T là dòng cảm biến quang điện loại đơn giản, giúp tiết kiệm chi phí cài đặt và vận hành.

  • Mới bổ sung thêm loại cảm biến hình trụ với kích thước nhỏ gọn.

  • Lý tưởng cho các ứng dụng trong dây chuyền sản xuất bán dẫn.

2.Mã đặt hàng

E3T-FD11 2M
E3T-FD11 5M
E3T-FD11-ECON 0.3M
E3T-FD11-ECON 2M
E3T-FD11-M1TJ 0.3M
E3T-FD11R 2M
E3T-FD12 2M
E3T-FD12 5M
E3T-FD12-M1TJ 0.3M
E3T-FD12R 2M
E3T-FD13 2M
E3T-FD13 5M
E3T-FD13-M1TJ 0.3M
E3T-FD13R 2M
E3T-FD14 2M
E3T-FD14 5M
E3T-FD14-M1TJ 0.3M
E3T-FD14R 2M
E3T-FL11 2M
E3T-FL11-M1TJ 0.3M
E3T-FL11R 2M
E3T-FL12 2M
E3T-FL12-M1TJ 0.3M
E3T-FL12R 2M
E3T-FL13 2M
E3T-FL13-M1TJ 0.3M
E3T-FL13R 2M
E3T-FL14 2M
E3T-FL14-M1TJ 0.3M
E3T-FL14R 2M
E3T-FL21 2M
E3T-FL21-ECON 0.3M
E3T-FL21-M1TJ 0.3M
E3T-FL21R 2M
E3T-FL22 2M
E3T-FL22-M1TJ 0.3M
E3T-FL22R 2M
E3T-FL23 2M
E3T-FL23-M1TJ 0.3M
E3T-FL23R 2M
E3T-FL24 2M
E3T-FL24-M1TJ 0.3M
E3T-FL24R 2M
E3T-FT11 2M
E3T-FT11 5M
E3T-FT11-M1TJ 0.3M
E3T-FT11-M3J 0.3M
E3T-FT11R 2M
E3T-FT12 2M
E3T-FT12 5M
E3T-FT12-D 2M
E3T-FT12-L 2M
E3T-FT12-M1TJ 0.3M
E3T-FT12-M3J 0.3M
E3T-FT12R 2M
E3T-FT13 2M
E3T-FT13 5M
E3T-FT13-M1TJ 0.3M
E3T-FT13R 2M
E3T-FT14 2M
E3T-FT14 5M
E3T-FT14-M1TJ 0.3M
E3T-FT14R 2M
E3T-FT21 2M
E3T-FT21-M1TJ 0.3M
E3T-FT22 2M
E3T-FT22-M1TJ 0.3M
E3T-FT23 2M
E3T-FT23-M1TJ 0.3M
E3T-FT24 2M
E3T-FT24 5M
E3T-FT24-M1TJ 0.3M
E3T-SL11 2M
E3T-SL11 5M
E3T-SL11-M1TJ 0.3M
E3T-SL11R 2M
E3T-SL12 2M
E3T-SL12 5M
E3T-SL12-M1TJ 0.3M
E3T-SL12R 2M
E3T-SL13 2M
E3T-SL13 5M
E3T-SL13-M1TJ 0.3M
E3T-SL13-M3J 0.5M
E3T-SL13R 2M
E3T-SL14 2M
E3T-SL14 5M
E3T-SL14-M1TJ 0.3M
E3T-SL14-M3J 0.5M
E3T-SL14R 2M
E3T-SL21 2M
E3T-SL21 5M
E3T-SL21-M1TJ 0.3M
E3T-SL21R 2M
E3T-SL22 2M
E3T-SL22 5M
E3T-SL22-M1TJ 0.3M
E3T-SL22R 2M
E3T-SL23 2M
E3T-SL23 5M
E3T-SL23-M1TJ 0.3M
E3T-SL23R 2M
E3T-SL24 2M
E3T-SL24 5M
E3T-SL24-M1TJ 0.3M
E3T-SL24R 2M
E3T-SR21 2M
E3T-SR21 5M
E3T-SR21-M1TJ 0.3M
E3T-SR21R 2M
E3T-SR22 2M
E3T-SR22 5M
E3T-SR22-M1TJ 0.3M
E3T-SR22R 2M
E3T-SR23 2M
E3T-SR23 5M
E3T-SR23-M1TJ 0.3M
E3T-SR23R 2M
E3T-SR24 2M
E3T-SR24 5M
E3T-SR24-M1TJ 0.3M
E3T-SR24-M5J 1M
E3T-SR24R 2M
E3T-SR41 2M
E3T-SR41 5M
E3T-SR41-C 2M
E3T-SR41-C 5M
E3T-SR41-M1TJ 0.3M
E3T-SR41-M1TJ-S 0.3M
E3T-SR41R 2M
E3T-SR41R-C 2M
E3T-SR41R-S 2M
E3T-SR41-S 2M
E3T-SR41-S 5M
E3T-SR42 2M
E3T-SR42 5M
E3T-SR42-C 2M
E3T-SR42-C 5M
E3T-SR42-M1TJ 0.3M
E3T-SR42-M1TJ-S 0.3M
E3T-SR42R 2M
E3T-SR42R-C 2M
E3T-SR42R-S 2M
E3T-SR42-S 2M
E3T-SR42-S 5M
E3T-SR43 2M
E3T-SR43 5M
E3T-SR43-C 2M
E3T-SR43-C 5M
E3T-SR43-M1TJ 0.3M
E3T-SR43-M1TJ-S 0.3M
E3T-SR43R 2M
E3T-SR43R-C 2M
E3T-SR43R-S 2M
E3T-SR43-S 2M
E3T-SR43-S 5M
E3T-SR44 2M
E3T-SR44 5M
E3T-SR44-C 2M
E3T-SR44-C 5M
E3T-SR44-M1TJ 0.3M
E3T-SR44-M1TJ-S 0.3M
E3T-SR44-M5J 1M
E3T-SR44-M5J-S 1M
E3T-SR44R 2M
E3T-SR44R-C 2M
E3T-SR44R-S 2M
E3T-SR44-S 2M
E3T-SR44-S 5M

chọn các mã sản  phẩm khác của Cảm biến quang Omron E3T

Mã: E3T Danh mục: