1. Cảm biến quang Omron E3X-DRT21 

  • Bộ khuếch đại sợi cáp quang E3X-DRT21.

  • Chuẩn truyền thông: Device Net.

  • Kết nối được tối đa 16 bộ khuếch đại.

  • Nguồn cấp: 11 – 25 VDC.

2. Kích thước

Cảm biến quang Omron E3X-DRT21

  • chọn các mã sản  phẩm khác của cảm biến quang Omron E3X

 

Mã: E3X-DRT21 Danh mục: