1. :Cảm biến quang Omron E3X-SRT21 

  • Bộ khuếch đại sợi cáp quang E3X-SRT21.

  • Chuẩn truyền thông: CompoBus/S.

  • Kết nối được tối đa 14 bộ khuếch đại.

  • Nguồn cấp: 14 – 26.4 VDC.

2. Kích thước

Cảm biến quang Omron E3X-SRT21

  • chọn các mã sản  phẩm khác của cảm biến quang Omron E3X

 

Mã: E3X-SRT21 Danh mục: