1.  Cảm biến quang Omron E3Z-B

  • Cảm biến quang điện E3Z-B phát hiện các vật trong suốt, bao gồm các màng mỏng và chai nhựa.

  • Có khả năng phát hiện các loại chai từ 500ml tới 2l.

  • Chuẩn bảo vệ IP67 chống nhiễu khi lắp cạnh nhau, tuân thủ tiêu chuẩn EN.

  • Điện áp cấp : 12-24 VDC.

  • Bảo vệ ngắn mạch ngõ ra, cấp nguồn ngược cực.

  • Ngỏ ra transistor :PNP, PNP-NO 100mA.

2. Mã đặt hàng


Model Number
Description
E3Z-B61 0.5M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 500mm
NPN Transistor Output
E3Z-B61 2M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 500mm
NPN Transistor Output
E3Z-B61 5M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 500mm
NPN Transistor Output
E3Z-B62 0.5M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 2m
NPN Transistor Output
E3Z-B62 2M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 2m
NPN Transistor Output
E3Z-B62 5M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 2m
NPN Transistor Output
E3Z-B66 Retroreflective Type, Connector Type, Sensing Distance 500mm
NPN Transistor Output
E3Z-B67 Retroreflective Type, Connector Type, Sensing Distance 2m
NPN Transistor Output
E3Z-B81 0.5M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 500mm
PNP Transistor Output
E3Z-B81 2M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 500mm
PNP Transistor Output
E3Z-B82 0.5M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 2m
PNP Transistor Output
E3Z-B82 2M Retroreflective Type, Pre-Wired Type, Sensing Distance 2m
PNP Transistor Output
E3Z-B86 Retroreflective Type, Connector Type, Sensing Distance 500mm
PNP Transistor Output
E3Z-B87 Retroreflective Type, Connector Type, Sensing Distance 2m
PNP Transistor Output
  • chọn các mã sản  phẩm khác của cảm biến quang Omron E3Z

Mã: E3Z-B Danh mục: