1. Đặc tính kĩ thuật: Cảm biến quang Sick WTB4T-3P1264

  • Khoảng cách phát hiện : 4 mm … 120 mm

  • Độ dài sóng: 650nm.

  • Kích thước: 16 mm x 39.5 mm x 12 mm

  • Cấp bảo vệ: IP 69K

  • Nguồn cung cấp: 10-30VDC

  • Ngõ ra: PNPN, Dark-switching

  • Thời gian đáp ứng: <0.5ms

  • Loại kết nối: Cable, 4-wire 5 m

  • Nhiệt độ hoạt động: 40 °C … 60 °C

  • Nhiệt độ bảo quản: -40 °C … 70 °C.

2. Kích thước

 

Mã: WTB4T-3P1264 Danh mục: