1. Cảm biến tiệm cận Allen-Bradley 872C-MH4CP12-P3

  • Cảm biến tiệm cận dạng điện cảm Allen-bradley 872C-MH4CP12-P3

  • Khoảng cách phát hiện 4mm.

  • Ngõ ra 3 dây PNP thường đóng.

  • Đường kính 12mm.

  • Tần số đóng ngắt 1300Hz.

  • Điện áp hoạt động 10-30VDC.

  • Dòng tải 200mA.

  • Kết nối ngõ ra Pico QD.

  • Nhiệt độ hoạt động  – 25 đến +70°C.

  • Cấp bảo vệ IP67.

2.Kích thước

Cảm biến tiệm cận Allen-Bradley 872C-MH4CP12-P3

Cảm biến tiệm cận Allen-Bradley 872C-MH4CP12-P3
3.Sơ đồ đấu dây

Cảm biến tiệm cận Allen-Bradley 872C-MH4CP12-P3

Danh mục các sản phẩm cùng loại: Cảm biến tiệm cận Allen-Bradley 872C

Mã: 872C-MH4CP12-P3 Danh mục: