1. Cảm biến tiệm cận Allen-Bradley 872CP-D4NP12-D4

  • Cảm biến tiệm cận dạng điện cảm Allen-bradley  872CP-D4NP12-D4

  • Khoảng cách phát hiện 4mm.

  • Ngõ ra 3 dây PNP thường mở.

  • Đường kính 12mm.

  • Tần số đóng ngắt 2000Hz.

  • Điện áp hoạt động 10-30VDC.

  • Dòng tải 200mA.

  • Kết nối ngõ ra Micro QD.

  • Nhiệt độ hoạt động  – 25 đến +70°C.

  • Cấp bảo vệ IP67.

2.Kích thước

Cảm biến tiệm cận Allen-Bradley 872CP-D4NP12-D4

Cảm biến tiệm cận Allen-Bradley 872CP-D4NP12-D4
3.Sơ đồ đấu dây

Mã: 872CP-D4NP12-D4 Danh mục: