Cảm Biến Tiệm Cận omron E2E

* Phát hiện vật kim loại

– Có đèn chỉ thị góc nhìn 180o; có bảo vệ dây dẫn

– Có loại DC 2 dây, 3 dây hoặc AC (2 dây)    

– Nguồn: 12-24 VDC, 24-240 VAC

* Các model thông dụng & khoảng cách phát hiện:

* Loại DC :

– E2E-X2(M)E1: 2mm
– E2E-X5(M)E1 : 5mm
– E2E-X10(M)E1 : 10mm

* Loại AC :  


– E2E-X2Y1: 2mm

– E2E-X5Y1 : 5mm
– E2E-X10Y1 : 10mm
– PROX PLUG IN
: E2E-X2D2-M1

– Proximity Sensor E2E-X3D2-M1

– Proximity Sensor E2E-X10D2-M1

– Proximity Sensor E2E-X20MD1

– 2 WIRE PROX NO M30 12MM E2E-X4MD2

– Proximity Sensor E2E-X4MD1-M1

– Proximity Sensor E2E-X20MD1-M1

– Proximity Sensor E2E-X3D1S-M1

– Proximity Sensor E2E-X10D1S-M1

– Proximity Sensor (COO) E2E-X3D1-R 2M

– 2-WIRE, NO, ROBOT CABLE E2E-X4MD2-M1G

– Proximity Sensor E2E-X10D1-M1G

– METAL CONN, 2 WIRE, M30, SHLD E2E-X10D1-M1GJ

– M30, SHLD, 2WIRE, INLINE CONN E2E-X14MD1-M1GJ

– M18, UNS,2 WIRE, INLINE CONN E2E-X2D1-M3G

– PROX.SENSOR W/PICO CONNECTOR E2E-X2D2-M3G

– PROX.SENSOR W/PICO CONNECTOR E2E-X3D1-N 5M

– PROX M12 3MM NO 5M E2E-X7D2-N

– PROX M18 7MM NC E2E-X10D1-N 5M

– PROX M30 10MM NO 5M E2E-X8MD1

– Proximity Sensor E2E-X8MD2

– Proximity Sensor E2E-X10D1-M1J-T 0.3M

– Pigtail Version E2E-X7D1-M1GJ

– M18,SHLD,2 WIRE, INLINE CONN E2E-X7D1-M1J-T 1M

– Proximity Sensor E2E-X7D2-M1G

– METAL CONN,2 WIRE,M18 SHIELD E2E-X20MD1-M1GJ

– M30,UNS, 2 WIRE,INLINE CONN E2E-X7D15-N

– PROX ALTNT E2E-X7D2-M1

– Proximity Sensor E2E-X20MD1S

– Proximity Sensor E2E-X7D1S-M1

– Proximity Sensor E2E-X8MD1S-M1

– Proximity Sensor E2E-X7D1-R

– PROX ROBOTIC FOR HONDA E2E-X4MD1-M3G

– PROX.SENSOR W/PICO CONNECTOR E2E-X8MD1-M1GJ

– M12, UNS, 2 WIRE, UNLINE CONN E2E-X7D2-M1GJ 0.3M

– PROX.SENSOR W/PICO CONNTR(COO) E2E-X7D1-M1-N

– PROX PLUG IN (COO)

 ⇒Chọn các mã sản phẩm khác của Cảm Biến Tiệm Cận Omron E2E

Mã: E2E Danh mục: ,