1. Đặc tính kĩ thuật Cảm Biến Tiệm Cận omron E2E2-X18MY1 2M

Cảm biến tiệm cận Omron E2E2-X18MY1 2M.

Phát hiện những vật bằng kim loại.

Khoảng cách phát hiện: 0 – 14mm.

Thân hình trụ, đầu cảm biến có đường kính M18.

Loại đầu cảm biến không có bảo vệ .

Tần số đáp ứng AC: 25 Hz.

 Nguồn cung cấp: 24 – 240VAC.

Điện áp hoạt động: 20-264 VAC.

Dòng qua tải từ 5 đến 300mA.

Kết nối:AC 2-dây có phân cực.

Chế độ hoạt động NO.

 


2. Kích thước

 

Cảm Biến Tiệm Cận omron E2E2-X18MY1 2M

 


3. Sơ đồ đấu dây

 

Cảm Biến Tiệm Cận omron E2E2-X18MY1 2M Mã: E2E2-X18MY1 2M Danh mục: ,