1. Đặc tính kĩ thuật Cảm Biến Tiệm Cận omron E2E2-X18MY2 2M

– Cảm biến tiệm cận Omron E2E2-X18MY2 2M.

– Phát hiện những vật bằng kim loại.

– Khoảng cách phát hiện: 0 – 14mm.

– Thân hình trụ, đầu cảm biến có đường kính M18.

– Loại đầu cảm biến không có bảo vệ .

– Tần số đáp ứng AC: 25 Hz.

– Nguồn cung cấp: 24 – 240VAC.

– Điện áp hoạt động: 20-264 VAC.

– Dòng qua tải từ 5 đến 300mA.

– Kết nối:AC 2-dây có phân cực.

– Chế độ hoạt động NC.

 


2. Kích thước

 

Cảm Biến Tiệm Cận omron E2E2-X18MY2 2M

 


3. Sơ đồ đấu dây

 

Mã: E2E2-X18MY2 2M Danh mục: ,