1. Đặc tính kĩ thuật Cảm Biến Tiệm Cận omron E2E2-X7D2 2M

– Cảm biến tiệm cận Omron E2E2-X7D2 2M.

– Phát hiện những vật bằng kim loại.

– Khoảng cách phát hiện: 0 – 5.6mm.

– Thân hình trụ, đầu cảm biến có đường kính M18.

– Loại đầu cảm biến không có bảo vệ .

– Tần số đáp ứng DC: 500Hz.

– Nguồn cung cấp: 12 – 24VDC.

– Điện áp hoạt động: 10- 30VDC.

– Dòng qua tải từ 3 đến 100mA.

– Kết nối:DC 2-dây có phân cực.

– Chế độ hoạt động NC.

 


2. Kích thước

 

 

Cảm Biến Tiệm Cận omron E2E2-X7D2 2M

 


3. Sơ đồ đấu dây

 

Cảm Biến Tiệm Cận omron E2E2-X7D2 2M Mã: E2E2-X7D2 2M Danh mục: ,