Cảm biến tiệm cận omron E2EC-MC2D1 2M

1 Mô tảCảm biến tiệm cận Omron E2EC-MC2D1 2M

Cảm biến điện cảm E2EC-MC2D1 2M

  • Bề mặt  cảm biến tiệm cận làm bằng thép không rỉ

  • khoảng cách đo: 2 mm

  • Cấuhình của đầu ra: DC 2-wire (polarity) ,Operation Mode NO

  • Điện áp:12 to 24 VDC, ripple (p-p): 10% max. (10 to 30 VDC)

  • Trở kháng cách điện: 50 MΩ min. (at 500 VDC) between current-carrying parts and case

2 Kích thước

Cảm biến tiệm cận Omron E2EC-MC2D1 2M

3. Sơ đồ đấu dây

Cảm biến tiệm cận Omron E2EC-MC2D1 2M

4. Giản đồ điều khiển

Cảm biến tiệm cận Omron E2EC-MC2D1 2M

Chọn các mã sản phẩm khác của Cảm biến tiệm cận Omron E2EC-M/ E2EC-Q

Mã: E2EC-MC2D1 2M Danh mục: