1  Cảm Biến Tiệm Cận omron E2EZ-X4D1-N 2M

– Cảm biến tiệm cận E2EZ-X4D1-N 2M

– Khoảng các phát hiện : 4 mm

– Hình thức hoạt động: NO

– Điện áp: 12 to 24 VDC (10 to 30 VDC), ripple (p-p): 10% max.

– Dòng rò: 0.8 mA max

– Trở kháng cách điện: 50 MΩ min

 

2 Kích thước

 

Cảm Biến Tiệm Cận omron E2EZ-X4D1-N 2M

 


3. Sơ đồ đấu dây

 

Cảm Biến Tiệm Cận omron E2EZ-X4D1-N 2M Mã: E2EZ-X4D1-N 2M Danh mục: ,