: Cảm Biến Tiệm Cận omron E2EZ-X8D1-M1GJ 0.3M

 – Cảm biến tiệm cận E2EZ-X8D1-M1GJ 0.3M

– Khoảng các phát hiện :8 mm

– Hình thức hoạt động: NO

– Điện áp: 12 to 24 VDC (10 to 30 VDC), ripple (p-p): 10% max.

– Dòng rò:  0.8 mA max.

Chọn các mã sản phẩm khác của Cảm Biến Tiệm Cận Omron E2E

Mã: E2EZ-X8D1-M1GJ 0.3M Danh mục: ,