Cảm biến tiệm cận omron E2F

1. Mô tả   Cảm Biến Tiệm Cận omron E2F

– Cảm biến tiệm cận E2F

– Nguồn cung cấp 10~30VDC, 20-264VAC

– Kiểu dáng hình trụ, siêu chống nước IP68

– Khoảng cách phát hiện vật từ tính 0.5~10mm

– Ngõ ra  NO hoặc NC, AC 2 dây, DC 3 dây, NPN cực thu hở

– Loại ra dây sẳn 2m, có đèn chỉ thị trạng thái ngỏ ra.

– Bảo vệ ngắn mạch, đấu ngược cực.

– Thời gian đáp ứng nhanh, tần số làm việc cao max 2KHz.

– Vỏ bọc bằng Polyarylate resin

 

2. Mã đặt hàng

 

Model Number Description

E2F-X10E1 10M

DC 3-Wire Model , Shielded , M30 , Sensing Distance 10mm , Operation Mode NO

E2F-X10E1 2M

DC 3-Wire Model , Shielded , M30 , Sensing Distance 10mm , Operation Mode NO

E2F-X10E1 5M

DC 3-Wire Model , Shielded , M30 , Sensing Distance 10mm , Operation Mode NO

E2F-X10E2 2M

DC 3-Wire Model , Shielded , M30 , Sensing Distance 10mm , Operation Mode NC

E2F-X10E2 5M

DC 3-Wire Model , Shielded , M30 , Sensing Distance 10mm , Operation Mode NC

E2F-X10Y1 2M

AC 2-Wire Model , Shielded , M30 , Sensing Distance 10mm , Operation Mode NO

E2F-X10Y1 5M

AC 2-Wire Model , Shielded , M30 , Sensing Distance 10mm , Operation Mode NO

E2F-X10Y2 2M

AC 2-Wire Model , Shielded , M30 , Sensing Distance 10mm , Operation Mode NC

E2F-X10Y2 5M

AC 2-Wire Model , Shielded , M30 , Sensing Distance 10mm , Operation Mode NC

E2F-X1R5E1 2M

DC 3-Wire Model , Shielded , M8 , Sensing Distance 1.5mm , Operation Mode NO

E2F-X1R5E1 5M

DC 3-Wire Model , Shielded , M8 , Sensing Distance 1.5mm , Operation Mode NO

E2F-X1R5E2 2M

DC 3-Wire Model , Shielded , M8 , Sensing Distance 1.5mm , Operation Mode NC

E2F-X1R5E2 5M

DC 3-Wire Model , Shielded , M8 , Sensing Distance 1.5mm , Operation Mode NC

E2F-X1R5F1 2M

DC 3-Wire Model , Shielded , M8 , Sensing Distance 1.5mm , Operation Mode NO

E2F-X1R5F2 2M

DC 3-Wire Model , Shielded , M8 , Sensing Distance 1.5mm , Operation Mode NC

E2F-X1R5Y1 2M

AC 2-Wire Model , Shielded , M8 , Sensing Distance 1.5mm , Operation Mode NO

E2F-X1R5Y1 5M

AC 2-Wire Model , Shielded , M8 , Sensing Distance 1.5mm , Operation Mode NO

E2F-X1R5Y2 2M

AC 2-Wire Model , Shielded , M8 , Sensing Distance 1.5mm , Operation Mode NC

E2F-X2E1 2M

DC 3-Wire Model , Shielded , M12 , Sensing Distance 2mm , Operation Mode NO

E2F-X2E1 5M

DC 3-Wire Model , Shielded , M12 , Sensing Distance 2mm , Operation Mode NO

E2F-X2E2 2M

DC 3-Wire Model , Shielded , M12 , Sensing Distance 2mm , Operation Mode NC

E2F-X2E2 5M

DC 3-Wire Model , Shielded , M12 , Sensing Distance 2mm , Operation Mode NC

E2F-X2Y1 2M

AC 2-Wire Model , Shielded , M12 , Sensing Distance 2mm , Operation Mode NO

E2F-X2Y1 5M

AC 2-Wire Model , Shielded , M12 , Sensing Distance 2mm , Operation Mode NO

E2F-X2Y2 5M

AC 2-Wire Model , Shielded , M12 , Sensing Distance 2mm , Operation Mode NC

E2F-X5E1 2M

DC 3-Wire Model , Shielded , M18 , Sensing Distance 5mm , Operation Mode NO

E2F-X5E1 5M

DC 3-Wire Model , Shielded , M18 , Sensing Distance 5mm , Operation Mode NO

E2F-X5E2 2M

DC 3-Wire Model , Shielded , M18 , Sensing Distance 5mm , Operation Mode NC

E2F-X5E2 5M

DC 3-Wire Model , Shielded , M18 , Sensing Distance 5mm , Operation Mode NC

E2F-X5Y1 10M

AC 2-Wire Model , Shielded , M18 , Sensing Distance 5mm , Operation Mode NO

E2F-X5Y1 2M

AC 2-Wire Model , Shielded , M18 , Sensing Distance 5mm , Operation Mode NO

E2F-X5Y1 5M

AC 2-Wire Model , Shielded , M18 , Sensing Distance 5mm , Operation Mode NO

E2F-X5Y2 10M

AC 2-Wire Model , Shielded , M18 , Sensing Distance 5mm , Operation Mode NC

E2F-X5Y2 2M

AC 2-Wire Model , Shielded , M18 , Sensing Distance 5mm , Operation Mode NC

E2F-X5Y2 5M

AC 2-Wire Model , Shielded , M18 , Sensing Distance 5mm , Operation Mode NC

⇒Chọn các mã sản phẩm khác củaCảm Biến Tiệm Cận omronE2V-X

Mã: E2F Danh mục: