Cảm biến tiệm cận omron E2V-X

1. Mô tả  Cảm Biến Tiệm Cận omron E2V-X

– Cảm biến tiệm cận điện cảm Omron E2V-X

– Phát hiện những vật bằng kim loại bằng nhôm, sắt… Khoảng cách phát hiện nhôm tăng 1.5 đến 2 lần so với các dòng cũ.

– Đèn chỉ báo hoạt động của cảm biến có thể nhìn thấy từ nhiều hướng.

– Khoảng cách phát hiện: lên đên 15 mm

– Thân hình trụ, đầu cảm biến có đường kính 18mm

– Loại đầu cảm biến có bảo vệ .

 – Nguồn cung cấp: 10 – 24VDC.

– Kết nối ngõ ra: DC 3-dây, NC hoặc NO

2. Mã đặt hàng

Model Number Description
E2V-X10B12M                                               DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Sensing Distance 10mm, Operation Mode NO, PNP

E2V-X10B1 5M

DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Sensing Distance 10mm, Operation Mode NO, PNP
E2V-X10B2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Sensing Distance 10mm, Operation Mode NC, PNP
E2V-X10B2 5M DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Sensing Distance 10mm, Operation Mode NC, PNP
E2V-X10C1 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Sensing Distance 10mm, Operation Mode NO, NPN
E2V-X10C1 5M DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Sensing Distance 10mm, Operation Mode NO, NPN
E2V-X10C2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Sensing Distance 10mm, Operation Mode NC, NPN
E2V-X10C2 5M DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Sensing Distance 10mm, Operation Mode NC, NPN
E2V-X15B1 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NO, PNP
E2V-X15B1 5M DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NO, PNP
E2V-X15B1-M1 DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NO, PNP, M12 Connector
E2V-X15B1-M1TJ 0.3M DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NO, PNP, Pre-Wired M12 Connector Models
E2V-X15B2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NC, PNP
E2V-X15B2 5M DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NC, PNP
E2V-X15B2-M1 DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NC , PNP, M12 Connector
E2V-X15C1 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NO, NPN
E2V-X15C1 5M DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NO, NPN
E2V-X15C1-M1 DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NO, NPN, M12 Connector
E2V-X15C1-M1TJ 0.3M DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NO, NPN, Pre-Wired M12 Connector Models
E2V-X15C2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NC, NPN
E2V-X15C2 5M DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NC, NPN
E2V-X15C2-M1 DC 3-Wire Model, Shielded, M30, Sensing Distance 15mm, Operation Mode NC, NPN、M12 Connector
E2V-X2B1 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NO, PNP
E2V-X2B1 5M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NO, PNP
E2V-X2B2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NC, PNP
E2V-X2B2 5M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NC, PNP
E2V-X2C1 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NO, NPN
E2V-X2C1 5M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NO, NPN
E2V-X2C2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NC, NPN
E2V-X2C2 5M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Sensing Distance 2mm, Operation Mode NC, NPN
E2V-X4B1 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, PNP
E2V-X4B1 5M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, PNP
E2V-X4B1-M1 DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, PNP, M12 Connector
E2V-X4B1-M1TJ 0.3M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, PNP, Pre-Wired M12 Connector Models
E2V-X4B2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, PNP
E2V-X4B2 5M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, PNP
E2V-X4B2-M1 DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, PNP, M12 Connector
E2V-X4C1 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, NPN
E2V-X4C1 5M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, NPN
E2V-X4C1-M1 DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, NPN, M12 Connector
E2V-X4C1-M1TJ 0.3M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NO, NPN, Pre-Wired M12 Connector Models
E2V-X4C2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, NPN
E2V-X4C2 5M DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, NPN
E2V-X4C2-M1 DC 3-Wire Model, Shielded, M12, Sensing Distance 4mm, Operation Mode NC, NPN, M12 Connector
E2V-X5B1 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Sensing Distance 5mm, Operation Mode NO, PNP
E2V-X5B1 5M DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Sensing Distance 5mm, Operation Mode NO, PNP
E2V-X5B2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Sensing Distance 5mm, Operation Mode NC, PNP
E2V-X5B2 5M DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Sensing Distance 5mm, Operation Mode NC, PNP
E2V-X5C1 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Sensing Distance 5mm, Operation Mode NO, NPN
E2V-X5C1 5M DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Sensing Distance 5mm, Operation Mode NO, NPN
E2V-X5C22M                        DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Sensing Distance 5mm, Operation Mode NC, NPN
E2V-X5C2 5M DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Sensing Distance 5mm, Operation Mode NC, NPN
E2V-X8B1 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, PNP
E2V-X8B1 5M DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, PNP
E2V-X8B1-M1 DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, PNP, M12 Connector
E2V-X8B1-M1TJ 0.3M DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, PNP, Pre-Wired M12 Connector Models
E2V-X8B2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NC, PNP
E2V-X8B2 5M DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NC, PNP
E2V-X8B2-M1 DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NC, PNP, M12 Connector
E2V-X8C1 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, NPN
E2V-X8C1 5M DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, NPN
E2V-X8C1-M1 DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, NPN, M12 Connector
E2V-X8C1-M1TJ 0.3M DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NO, NPN, Pre-Wired M12 Connector Models
E2V-X8C2 2M DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NC, NPN
E2V-X8C2 5M DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NC, NPN
E2V-X8C2-M1 DC 3-Wire Model, Shielded, M18, Sensing Distance 8mm, Operation Mode NC, NPN, M12 Connector

⇒Chọn các mã sản phẩm khác củaCảm Biến Tiệm Cận omronE2V-X

Mã: E2V-X Danh mục: