Cảm biến tiệm cận omron TL-M5MY1 2M

1. Mô tảCảm biến tiệm cận Omron TL-M5MY1 2M

Cảm biến tiệm cận điện dung TL-M5MY1 2M.

  • Nguồn cung cấp: 100-220 VAC.

  • Tần số đáp ứng: 20 hz.

  • Khoảng cách phát hiện 5 mm.

  • Ngõ ra NPN ,NO.

  • Kết nối: AC 2-wire.

2. Kích thước

Cảm biến tiệm cận Omron TL-M5MY1 2M

3. Sơ đồ nối dây

Cảm biến tiệm cận Omron TL-M5MY1 2M

4. Giản đồ ngõ ra

Cảm biến tiệm cận Omron TL-M5MY1 2M

Chọn các mã sản phẩm khác của Cảm biến tiệm cận Omron TL-M

Mã: TL-M5MY1 2M Danh mục: