1. Đặc tính kỹ thuật : Cảm biến tiệm cận sick IH34-30NUO-KU0

  • Cảm biến tiệm cận IH34-30NUO-KU0

  • Nguồn cung cấp: 20 V AC/DC … 250 V AC/DC

  • Ngõ ra: NC

  • Thời gian đáp ứng: ≤ 50 ms

  • Tần số: 70Hz

  • Kiểu kết nối : Cable, 2-wire, 2 m

  • Nhiệt độ hoạt động: -25 °C đến 80 °C 

  • Khoảng cách phát hiện: 0 mm … 30 mm

2. Kích thước :

Cảm biến tiệm cận sick IH34-30NUO-KU0 


Danh mục các sản phẩm cùng loại: Cảm biến tiệm cận Sick IH

Mã: IH34-30NUO-KU0 Danh mục: