1. Đặc tính kỹ thuật :Cảm biến tiệm cận sick IM08-06BNS-ZT1

  • Cảm biến tiệm cận IM08-06BNS-ZT1

  • Nguồn cung cấp: 10…30 VDC

  • Ngõ ra: NPN

  • Thời gian đáp ứng: ≤ 50 ms

  • Tần số: 500 Hz

  • Kiểu kết nối : Connector M8, 3-pin

  • Nhiệt độ hoạt động: -25 °C đến 70 °C 

  • Khoảng cách phát hiện: 0 mm … 6 mm

2. Kích thước :

Cảm biến tiệm cận sick IM08-06BNS-ZT1Danh mục các sản phẩm cùng loại: Cảm biến tiệm cận Sick IH

Mã: IM08-06BNS-ZT1 Danh mục: