1. Đặc tính kỹ thuật : Cảm biến tiệm cận sick IM30-22BNS-ZW1

Cảm biến tiệm cận IM30-22BNS-ZW1

  • Nguồn cung cấp: 10…30 VDC

  • Ngõ ra: NPN

  • Thời gian đáp ứng: ≤ 200ms

  • Tần số: 200 Hz

  • Kiểu kết nối : Cable, 3-wire, 2 m

  • Nhiệt độ hoạt động: -25 °C đến 70 °C 

  • Khoảng cách phát hiện: 0 mm … 22 mm

2. Kích thước :

Mã: IM30-22BNS-ZW1 Danh mục: