1. Đặc tính kỹ thuật : Cảm biến tiệm cận sick IQ05-0B8NS-ZU1

  • Cảm biến tiệm cận sick sensor IQ05-0B8NS-ZU1

  • Khoảng cách phát hiện: 0 mm … 0.8 mm

  • Nguồn cung cấp: 10 V DC … 30 V DC

  • Ngõ ra:  NPN

  • Thời gian đáp ứng :≤ 10 ms

  • Tần số đáp ứng: 5000Hz

  • Kiểu kết nối : Cable, 3-wire, 2 m

2. Kích thước :

 

 

 

 <img

Mã: IQ05-0B8NS-ZU1 Danh mục: