1. Đặc tính kĩ thuật Cảm biến tiệm cận Sick IQ10-06NPS-KUDS01

  • Cảm biến tiệm cận Sick Sensor IQ10-06NPS-KUDS01

  • Khoảng cách phát hiện : 0mm – 6mm.

  • Chiều dài: 40mm

  • Cấp bảo vệ: IP 67

  • Nguồn cung cấp: 10VDC … 30VDC

  • Ngõ ra: PNP, NO

    Tần số chuyển mạch:  3000Hz.

  • Loại kết nối: Connector M8, 3-pin

  • Nhiệt độ hoạt động: -25 °C … 70 °C

2. Kích thước :

  

Mã: IQ10-06NPS-KUDS01 Danh mục: