Cảm biến tiệm cận Sunx GL-8Fx10

  • Type: DC 3-wire (NPN output) – Front sensing

  • Output:   NPN open-collector transistor

  • Sensing range: 0 to 1.8 mm

  • Sensing object: Iron sheet 15 x 15 x t 1 mm

  • Power supply: 10-24 VDC

  • Protection: IP67 (IEC)

  • Các sản phẩm cùng loại của :Cảm biến tiệm cận Sunx GL

Mã: GL-8Fx10 Danh mục: