Cảm biến tiệm cận Sunx GX-FL15BI-P

  • Type: Front sensing (PNP output) – Long sensing range

  • Output: PNP open-collector transistor

  • Sensing range:0 to 6.7 mm

  • Sensing object: Iron sheet 30 x 30 x t 1 mm

  • Power supply: 12-24 VDC

  • Protection: IP68 (IEC), IP68g (JEM)

  •  Các sản phẩm cùng loại của :Cảm biến tiệm cận Sunx GX

Mã: GX-FL15BI-P Danh mục: