Cảm biến tiệm cận Sunx GX-HL15BI

  • Type: Top sensing (NPN output) – Long sensing range

  • Output: NPN open-collector transistor

  • Sensing range:0 to 6.7 mm

  • Sensing object: Iron sheet 30 x 30 x t 1 mm

  • Power supply: 12-24 VDC

  • Protection: IP68 (IEC), IP68g (JEM)

Các sản phẩm cùng loại của :Cảm biến tiệm cận Sunx GX

Mã: GX-HL15BI Danh mục: