Cảm biến tiệm cận Sunx GXL-15F-P

  • Type:   Front sensing

  • Output:   PNP open-collector transistor

  • Sensing range: 0 to 4 mm

  • Sensing object: Iron sheet 20 x 20 x t 1 mm

  • Power supply: 12-24 VDC

  • Protection: IP67 (IEC), IP67 g (JEM)

  •  Các sản phẩm cùng loại của :Cảm biến tiệm cận Sunx GX

Mã: GXL-15F-P Danh mục: