Cảm biến tiệm cận Sunx GXL-15HL

  • Type: Top sensing (Long sensing range)

  • Output: NPN open-collector transistor

  • Sensing range: 0 to 6.4 mm

  • Sensing object: Iron sheet 30 x 30 x t1 mm

  • Power supply: 12-24 VDC

  • Protection: IP67 (IEC), IP67 g (JEM)

  •  Các sản phẩm cùng loại của :Cảm biến tiệm cận Sunx GX

Mã: GXL-15HL Danh mục: