Cảm biến tiệm cận Sunx GXL-15HLU

  • Type: Top sensing (Long sensing range)

  • Output: Non-contact DC 2-wire type

  • Sensing range: 0 to 6.4 mm

  • Sensing object: Iron sheet 30 x 30 x t 1 mm

  • Power supply: 12-24 VDC

  • Protection: IP67 (IEC), IP67 g (JEM)

  •  Các sản phẩm cùng loại của :Cảm biến tiệm cận Sunx GX

Mã: GXL-15HLU Danh mục: