Cảm biến tiệm cận Sunx GXL-8F

  • Type: Front sensing

  • Output: NPN open-collector transistor

  • Sensing range: 0 to 1.8 mm

  • Sensing object: Iron sheet 15 x 15 x t 1 mm

  • Power supply: 12-24 VDC

  • Protection: IP67 (IEC), IP67 g (JEM)

 Các sản phẩm cùng loại của :Cảm biến tiệm cận Sunx GX

Mã: GXL-8F Danh mục: