Cảm biến tiệm cận Sunx GXL-8H

  • Type: Top sensing

  • Output: NPN open-collector transistor

  • Sensing range: 0 to 1.8 mm

  • Sensing object: Iron sheet 15 x 15 x t 1 mm

  • Power supply: 12-24 VDC

  • Protection: IP67 (IEC), IP67 g (JEM)

  •  Các sản phẩm cùng loại của :Cảm biến tiệm cận Sunx GX

Mã: GXL-8H Danh mục: