1. Đặc tính kĩ thuật Cảm biến tương phản Sick KT1M-N2

  • Cảm biến tương phản Sick KT1M-N2

  • Phát hiện dấu đen trên nền sáng

  • Nguồn sáng phát ra: màu trắng kích thước Ø 2 mm

  • Khoảng cách phát hiện: 23.5 mm ± 1.5 mm

  • Nguồn cấp: 10 V … 30 V DC

  • Ngõ ra: NPN ( Dark switching )

  • Thời gian đáp ứng: 1.25 ms

  • Tần số: 400 Hz

  • Kiểu dây kết nối:  M12, 3-pin

2. Kích thước

<img

Mã: KT1M-N2 Danh mục: