1. Đặc tính kĩ thuật: Cảm biến tương phản Sick KT5G-2N1212

  • Phát hiện vật liệu có độ chói cao

  • Nguồn sáng phát ra: màu xanh kích thước 1.2 mm x 4.2 mm

  • Khoảng cách phát hiện: 10 mm ± 3 mm

  • Nguồn cấp: 10 V … 30 V DC

  • Ngõ ra: NPN (Light/dark switching)

  • Thời gian đáp ứng: 50 µs

  • Tần số: 10 kHz

  • Kiểu dây kết nối: M12, 5-pin

2. Kích thước

Cảm biến tương phản Sick KT5G-2N1212

Cảm biến tương phản Sick KT5G-2N1212

⇒Chọn các mã sản phẩm khác của Cảm biến tương phản Sick KT5-2

Mã: KT5G-2N1212 Danh mục: