1. Đặc tính kĩ thuật: Cảm biến tương phản Sick KT5G-2P2311

  • Phát hiện nhãn hiệu trên in trên các bao bì khác nhau

  • Nguồn sáng phát ra: màu xanh kích thước 1.2 mm x 4.2 mm

  • Khoảng cách phát hiện: 40 mm ± 3 mm

  • Nguồn cấp: 10 V … 30 V DC

  • Ngõ ra: NPN (Light/dark switching)

  • Thời gian đáp ứng: 50 µs

  • Tần số: 10 kHz

  • Kiểu dây kết nối:  M12, 4-pin

2. Kích thước

Cảm biến tương phản Sick KT5G-2P2311

Cảm biến tương phản Sick KT5G-2P2311

⇒Chọn các mã sản phẩm khác của Cảm biến tương phản Sick KT5-2

Mã: KT5G-2P2311 Danh mục: