Cáp Mitsubishi A1SC12B

Cáp A1SC12B kết nối từ khối cơ bản chính đến khối cơ bản mở rộng (loại AnSH/QnAS(H))

Chiều dài cáp (m): 1.2

Điện trở cáp (ohm): 0.06

Khối lượng (kg): 0.2

Cáp A1SC12B kết nối từ khối cơ bản chính đến khối cơ bản mở rộng (loại AnSH/QnAS(H))

Chiều dài cáp (m): 1.2

Điện trở cáp (ohm): 0.06

Khối lượng (kg): 0.2

Tham khảo thêm các sản phẩm Connector A

Mã: A1SC12B Danh mục: