Cáp Mitsubishi A1SC30B

Cáp A1SC30B kết nối từ khối cơ bản chính đến khối cơ bản mở rộng (loại AnSH/QnAS(H))

Chiều dài cáp (m): 3.0

Điện trở cáp (ohm): 0.12

Khối lượng (kg): 0.4

Cáp A1SC30B kết nối từ khối cơ bản chính đến khối cơ bản mở rộng (loại AnSH/QnAS(H))

Chiều dài cáp (m): 3.0

Điện trở cáp (ohm): 0.12

Khối lượng (kg): 0.4

Tham khảo thêm các sản phẩm Connector A

Mã: A1SC30B Danh mục: