• CB bảo vệ động cơ Fuji BM3RSB-016.

  • Công suất Motor: 7.5 KW/14.5A (380-440V).

  • Dòng định mức In: 16 A.

  • Dòng cắt ngắn mạch Icu: 10 KA/440 V AC.

  • Dãy dòng nhiệt điều chỉnh: 11–16A.

 

Mã: BM3RSB-016 Danh mục: