• CB bảo vệ động cơ Fuji BM3RSB-032.

  • Công suất Motor: 15 KW/27.5A (380-440V).

  • Dòng định mức In: 32 A.

  • Dòng cắt ngắn mạch Icu: 10 KA/440 V AC.

  • Dãy dòng nhiệt điều chỉnh: 24–32 A.

 

Mã: BM3RSB-032 Danh mục: