Bốn ứng dụng phổ biến nhất của xy lanh khí nén trong công nghiệp hiện nay

Giới thiệu sơ lược về 4 ứng dụng của các thiết bị khí nén, cụ thể là xy lanh khí nén trong các hoạt động công nghiệp hiện nay.

ỨNG DỤNG CỦA XY LANH KHÍ NÉN

Các loại xi lanh khí nén cũng ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như công nghiệp lắp ráp, công nghiệp chế biến, công nghiệp gỗ, công nghiệp xy măng, đặt biệt trong các lĩnh vực vệ sinh an toàn như lắp ráp điện tử, chế biến thực phẩm, phân loại đóng gói sản phẩm thuộc dây chuyền sản xuất tự động, chế tạo robot, giao thông, hàng không, sản xuất oto, …

Trước tiên, trong ứng dụng cửa thông minh:

•Cửa trên xe buýt, thì xy lanh khí nén được dùng để đóng mở cửa. Khi được bấm nút thì pit-tong sẽ thu lại để mở cửa, hoặc đẩy ra để đóng cửa lại.

ỨNG DỤNG CỦA XY LANH KHÍ NÉN

•Cửa tự động trong các nhà máy hoặc siêu thị. Khi cảm biến phát hiện người thì sẽ điều khiển pit-tong hoạt động đóng mở cửa.

Thứ hai, trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp:

•Một ví dụ trong dây chuyền sản xuất: băng chuyền vận chuyển. Khi gặp sản phẩm thì cánh tay máy được điều khiển bởi pit tông đẩy ra hoặc thu về để giữ chặt lấy sản phẩm và để cho các hoạt động khác làm việc.

Trả lời