Công tắc hành trình BZE6-RNX17

  • Kiểu tác động: Top Plunger

  • Kiểu tác động: 1NC 1NO SPDT

  • Dòng tiếp điểm: 15A

⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Công tắc hành trình BZV6/BZE6

Mã: BZE6-RNX17 Danh mục: