Công tắc hành trình BZE6-RQ2X2

  • Kiểu tác động: Top Roller Arm

  • Kiểu tác động: 1NC 1NO SPDT

  • Dòng tiếp điểm: 15A

  • Độ kín nước: IP40

⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Công tắc hành trình BZV6/BZE6

Mã: BZE6-RQ2X2 Danh mục: