Công tắc hành trình BZE6-RQ71

  • Kiểu tác động: Top Plunger

  • Kiểu tác động: 1NC 1NO SPDT

  • Dòng tiếp điểm: 10A

  • Độ kín nước: IP40

⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Công tắc hành trình BZV6/BZE6

Mã: BZE6-RQ71 Danh mục: