Công tắc hành trình BZV6-2RQ9

  • Kiểu tác động: Top Roller Plunger

  • Kiểu tác động: 1NC 1NO SPDT

  • Dòng tiếp điểm: 15A

  • Độ kín nước: IP40

⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Công tắc hành trình BZV6/BZE6

Mã: BZV6-2RQ9 Danh mục: