Công tắc hành trình GLAA04C

  • Kiểu tác động: Top Roller Plunger

  • Kiểu tác động: 1NC 1NO Slow Action

  • Dòng tiếp điểm: 10A

  • Độ kín nước:  IP67

  • ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Công tắc hành trình GLA

Mã: GLAA04C Danh mục: