Công tắc hành trình GLAA06A2A

  • Kiểu tác động: Side Rotary

  • Kiểu tác động: 2NC Slow Action

  • Dòng tiếp điểm: 10A

  • Độ kín nước:  IP67

  • ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Công tắc hành trình GLA

Mã: GLAA06A2A Danh mục: