Công tắc hành trình GLAA07A2A

  • Kiểu tác động: Side Rotary

  • Kiểu tác động: 1NC 1NO Slow Action

  • Dòng tiếp điểm: 1mA

  • Độ kín nước:  IP67

  • ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Công tắc hành trình GLA

Mã: GLAA07A2A Danh mục: