Công tắc hành trình GLAA20C

  • Kiểu tác động: Top Roller Plunger

  • Kiểu tác động: 2NC 2NO DPDT

  • Dòng tiếp điểm: 10A

  • Độ kín nước:  IP67

  • ⇒ Chọn các mã sản phẩm khác của Công tắc hành trình GLA

Mã: GLAA20C Danh mục: